Niewłaściwie dobrane leki

Niewłaściwie dobrane leki

Odpowiedni dobór, odpowiednich leków, to obowiązek lekarza prowadzącego. Każdy lek, może powodować skutki poprawiające stan zdrowia, może również powodować skutki odwrotne, które spowodują gwałtowne pogorszenie się stanu zdrowia. Niewłaściwie dobrane i jednocześnie nieodpowiednio dawkowane leki, to błąd sztuki lekarskiej. Niestety, jest to błąd, który z punktu widzenia pacjenta, jest bardzo trudno udowodnić, szczególnie, biorąc pod uwagę fakt, że na dany lek, każdy może reagować inaczej, a zasadniczo lekarz ma prawo do sprawdzenia reakcji na lek. Niestety, nagminną sytuacją jest lekceważenie przez lekarza skarg pacjenta na dany lek, oraz trwanie w nim przez długi czas.

Bardzo często zdarza się również, że lekarz przepisuje dane leki, ze względu na pewne powiązania, na przykład z firmą farmaceutyczną. Niestety, są to sytuacje częste i nie jest to błąd sztuki lekarskiej, lecz jest to działanie surowo karane, a także ścigane w świetle przepisów prawa. Dlatego właśnie należy tego typu podejrzenia od razu zgłaszać do organów ścigania.

Niewłaściwy dobór leku może być bardzo poważnym naruszeniem prawa pacjenta. Jeżeli lekarz upiera się przy danym leku, lecz ten lek szkodzi, należy niezwłocznie zasięgnąć opinii innego lekarza, a w przypadkach ewidentnego naruszenia praw pacjenta, również zgłosić taki fakt przełożonemu lub poprosić o zmianę lekarza. Niewłaściwie dobrane leki, lub niewłaściwe dawkowanie leków, może naprawdę okazać się fatalne w skutkach, szczególnie dla dzieci oraz dla osób starszych.

Reklamy